Vaccinationsbevis

 
Från den 1 december gäller nya regler för evenemang med fler än 100 deltagare. Syftet är att begränsa smittspridningen bland ovaccinerade i större grupper, samtidigt som vi kan fortsätta ta emot besökare. För att besöka våra evenemang framöver krävs ett giltigt vaccinationsbevis, undantaget bioverksamheten.
 
För bioverksamheten kommer vi istället att ha en maxgräns på 90 besökare. Vi har vanligtvis mellan 10-40 besökare vid våra biovisningar så det finns gott om plats att sprida ut sig bland våra ca 300 sittplatser.
 
KRAVET PÅ VACCINATIONSBEVIS
– Gäller alla personer över 18 år.
– Endast de covidbevis som visar att man tagit minst två doser vaccin mot covid-19 är giltigt.
– Det ska ha gått minst två veckor sedan andra dosen.
– Giltig legitimation som styrker identiteten på personen som covidbeviset gäller för.
 
UNDANTAG FRÅN VACCINATIONSBEVIS
– Personer under 18 år inte skyldiga att visa upp ett vaccinationsbevis.
– Personer som av medicinska skäl avråds från att vaccinera sig kan istället för vaccinationsbevis visa upp ett läkarintyg, tillsammans med giltig legitimation, som styrker detta.
 
Var hittar jag mitt covidbevis?
– På www.covidbevis.se laddar du hem ditt covidbevis.
 
Hur visar jag upp det för er?
– Vi skannar QR-koden i ditt covidbevis. Antingen så sparar du den digitalt i någon app, eller så skriver du ut den på papper och tar med till oss.
 
Hur länge är mitt covidbevis giltigt?
– Covidbeviset är giltigt i 90 dagar. Därefter måste du på nytt hämta beviset från www.covidbevis.se
 
Var hittar jag mer information om covidbevis?
– Följ länken nedan för att få svar på de vanligaste frågorna om covidbevis www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/covidbevis/svar-pa-vanliga-fragor-om-covidbevis