Audition

Postat den av

Bifoga en nytagen porträttbild (GIF, PNG, JPG, JPEG, max 4MB)

Personuppgifter samlas in i syfte att hantera audition för musikalen Oliver!. Vi kan komma att dela dina uppgifter med riksförbund, försäkringsbolag, ABF och anslagsgivande myndigheter.

Personuppgifter från detta formulär sparas så länge vi är rapporteringsskyldiga för t ex stöd men högst i ett år efter produktionens sista föreställning.

Deltagare har rätt att få tillgång till sina personuppgifter och möjligheten att korrigera dem. Att tillhandahålla personuppgifter är frivilligt men nödvändigt för att kunna deltaga i audition.