GDPR

Skrevs den av
  • Vi lagrar uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet.
  • I vårt medlemsregister lagrar vi namn, personnummer, adress och mailadress.
  • Vi spar uppgifterna så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för t ex stöd.
  • Vi kan komma att dela dina uppgifter med riksförbund, försäkringsbolag, ABF och anslagsgivande myndigheter.
  • Vi arkiverar också vissa personuppgifter och annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning.